Laddbox med installation i hela Sverige

Här på EV:Factory kan du köpa laddbox med installation tillsammans med alla tillbehör du behöver för att börja ladda din bil. Du hittar kompletta laddlösningar för hemmabruk, BRF eller företag. Installationen sköts endast av godkända och certifierade elektriker i hela Sverige.

Allt-i-ett-lösning

Alla våra laddare säljs paketerade med allt du behöver från tillbehör till färdig installation. På så sätt kan vi erbjuda några av marknadens lägsta priser på de bästa laddboxarna.

I RAMPLJUSET

Evfactory jobbar med marknadsledande laddboxar som passar i alla hem.

 • Laddbox Ikon Evify 1-fas,3-fas
 • Laddbox Ikon Evify 22 kW
 • Laddbox Ikon Evify Uttag

Paket: Zaptec Go

Zaptec Go är den stilrena laddboxen som tickar alla boxar. Den passar alla elbilar!

Paketpris 7 890 kr
Pris före bidrag: 15 780 kr
inkl. moms
Läs mer
 • Laddbox Ikon Evify 1-fas,3-fas
 • Laddbox Ikon Evify 14 kW
 • Laddbox Ikon Evify Kabel 5m

Paket: Garo Entity Compact

Nästa generations laddbox från Svenska Garo, Entity Compact. Anpassad för det nordiska klimatet.

Paketpris 11 490 kr
Pris före bidrag: 22 980 kr
inkl. moms
Läs mer
 • Laddbox Ikon Evify 1-fas,3-fas
 • Laddbox Ikon Evify 22 kW
 • Laddbox Ikon Evify Kabel 6m

Paket: DEFA Power

Smart hemmaladdare som låter dig ladda när strömmen är som billigast. Max 22kW, 32A. Möter alla säkerhetskrav.

Paketpris 8 990 kr
Pris före bidrag: 17 980 kr
inkl. moms
Läs mer
NYHETSBREV

TA DEL AV VÅRA SENASTE ERBJUDANDE & NYHETER

Vi skickar ut erbjudande och Senaste nyheterna inom EV-marknaden till våra medlemmar. 

VÅRA PARTNERS

MARKNADSLEDANDE VARUMÄRKEN

Vi har valt ut de bästa varumärkena när det kommer till laddboxar som passar alla hem.

Laddbox hemma

Användningen av laddboxar för hemmabruk har ökat markant i samband med att elbilsrevolutionen fått fäste i Sverige. Själva laddboxen återspeglas i form av en hårdvara som vanligtvis monteras på en vägg.

Det hela nyttjas i sin tur för att ladda vederbörande elfordon, vilka omfattar både konventionella elbilar men även laddhybrider. Även om själva laddningen kan tillämpas via traditionella eluttag erbjuder en laddbox en högre nivå av säkerhet i kombination med en snabbare laddningsförfarande!

Konsten att välja laddbox för elbil

I takt med att elbilsrevolutionen breder ut sig ökar även utbudet av laddboxar. För att man ska välja rätt från början behöver man först och främst ta reda på vilken typ av kontakt som just ditt elfordon utrustats med. Det hela återspeglas antingen i form av ett typ-1 eller typ-2 uttag. Den första alternativet, det vill säga typ-1 är betydligt mer vanligare hos äldre elbilar. Samtidigt tenderar typ-2 uttag att återspeglas hos nyare elfordon. Förutom ovanstående rekommenderar vi även att man tar hänsyn till följande:

 • Lägsta/maximala effekt som laddboxen måste återspeglas av.
 • Budget som man allokerat för inköp och installation av laddboxen.
 • Den estetiska utformningen av laddboxen - färg, storlek, utförande etc.
 • Huruvida man ska köpa en laddbox med eller utan lastbalansering.
 • Förekomsten av smarta funktioner i form av fjärrstyrning via app och/eller Wi-Fi.

Elbilsladdare hemma

Har du möjligheten till att låta installera en laddbox hemma kommer det hela att göra det betydligt enklare att ladda bilen. Förutom att det är ytterst smidigt är det även billigare att ladda bilen hemma i jämförelse med de allmänt tillgängliga laddningsstationerna. Man behöver även redogöra för vilken typ av laddning man ämnar tillämpa. På en generell plan rekommenderas privata hushåll att låta installera en laddbox, elbilsladdare eller laddstolpe - vilka för övrigt diskuteras övergripande härnäst!

En laddbox för hemmabruk lämpar sig som det ideala alternativet om man har möjligheten till att parkera fordonet via den egna uppfarten, garaget, carporten etc. Förutsättningen för det hela bygger således på att man har utrymme för att installera laddboxen utan för den delen behöva förhålla sig till specifika regler. Detta medför i sin tur att man får möjligheten till att ladda bilen utan att för den delen behöva stressa genom att förhålla sig till köer, utvalda tider och allt vad det hela innebär!

En elbilsladdare för hemmabruk lämpar sig för både laddhybrider och renodlade elbilar. Den primära skillnaden projiceras i form av huruvida elbilsladdaren levererar el genom att tillämpa 1-fas eller 3-fas.  På en generell nivå erbjuder en laddare med 3-fas möjligheten till att nyttja x3 mer ström än vid användningen av en elbilsladdare som återspeglas i form av 1-fas. Det ska understrykas att dagens elbilar vanligtvis laddas via billaddare med 1-fas. Dock blir laddare med 3-fas vanligare i och med kravet på högre kapacitet - något som i slutändan gör det möjligt att ladda fordonet under en betydligt kortare period!

Laddstolpe hemma

En laddstolpe för hemmabruk kan lämpa sig som den ideala valet för de situationer då det saknas en adekvat plats för en laddbox. I många fall manifesteras det hela i de fall då laddstolpen inte kan placeras i närheten av en vägg, garage eller carport. Det ska dock understrykas att en laddstolpe generellt sett kostar betydligt mer än en konventionell laddbox. Det hela erbjuder dock en likvärdig funktionalitet och prestanda i övrigt.

Laddstation av elbil hemma

Det smidigaste sättet att installera en laddstation för hemmabruk återspeglas via en husvägg. Det hela relateras till det faktum att man endast behöver ha framdragen el för att det hela ska kunna realiseras. För privatpersoner är det betydligt mer vanligare att använda sig av en laddbox när det kommer till laddning av elfordonet. Dock finns det även en möjlighet till att låta installera en helt fristående laddstolpe i likhet med de vilka återspeglas via de allmänna laddstationerna.

Installera Laddbox - hur fungerar det?

Installation av laddbox har under en förhållandevis kort period kommit att bli en av marknadens mest efterfrågade tjänster. Genom att låta installera en laddbox kan man ladda elbilen snabbare, effektivare och betydligt säkrare än via traditionella eluttag. De flesta av dagens elbilar levereras med en tillhörande laddkabel. Det hela fungerar i mån och tycke som den slang som nyttjas för att tanke fossildrivna fordon – dock med skillnaden att man istället kopplar det hela till ett uttag. Även om det går att ladda elbilen via de traditionella eluttagen avråder Elsäkerhetsverket från att nyttja dessa. En kontinuerlig användning kan nämligen leda till belastning på hushållets elnät – något som i värsta fall kan orsaka skada både på individ och omkringliggande objekt.

Tips för laddbox med installation

I samband med att man bestämmer sig för att installera en laddbox hemma behöver man ta ställning till en rad aspekter. Även om varje hushåll återspeglas av en rad unika förutsättningar tenderar installation att härledas till en rad gemensamma nämnare:

 1. Fokusera på att nyttja dynamisk lastbalansering för att undvika överbelastningar.
 2. Installera en laddbox med hög prestanda i kombination med en lång produktgaranti.
 3. Använd den "gröna skattereduktionen" på ett adekvat och framförallt smart sätt.
 4. Välj en laddkabel som täcker både dina existerande och framtida behov.
 5. Reflektera över den tänkta placeringen och hur den inverkar på den rådande estetiken.
 6. Ta i beaktning de potentiella för- och nackdelar vila härleds till en laddbox.
 7. Satsa på en laddbox med Wi-Fi integration för att kunna fjärrstyra laddningen.

Hur fungerar Laddbox med lastbalansering?

Om du för närvarande har planer på att införskaffa en laddbox har du med största sannolikhet redan fått bekanta dig med termen "laddbox lastbalansering". Som ett led i att bredda din förståelse för ämnet i fråga kommer vi i detta kapitel att belysa det hela mer ingående!

Vad innebär egentligen en laddbox med inbyggd lastbalansering?

När det kommer till en laddbox med inbyggd lastbalansering projicera det hela i form av en funktion som manifesteras av att den rådande strömförbrukningen hos laddboxen anpassas till den totala elförbrukningen för den specifika fastigheten i fråga. På en generell nivå har många av de privata hushåll vilka återspeglas inom riket kapacitet till att klara belastningar upp till 25 ampere. Det hela räcker således mer än nog för att kunna driva vitvaror, belysning, etc.

Exempel: En laddare som återspeglas i form av en effekt om 3.7 kilowatt behöver ha cirka 16 ampere för att fungera optimalt. Det hela innebär att för ett objekt med en kapacitet med 25 ampere kommer endast 9 ampere finnas kvar att nyttja!

Skulle dock övriga vitvaror, belysning m.m. kräva en kapacitet som återspeglas i form av 9 ampere, samtidigt som elbilen laddas kommer den effekt som laddboxen behöver ha tillgång till att regleras automatiskt för att undvika överbelastning på hushållets elnät.

Typer av lastbalansering

För en laddbox med lastbalansering återspeglas det hela i form av tre kategorier. Härnäst kommer vi fokusera på att belysa dessa övergripande som ett led i att göra dig införstådd med dessa skiljer sig från varandra.

 • Laddbox med dynamisk lastbalansering: Denna form av lastbalansering tillämpas framförallt för de laddboxar vilka marknadsförs till de privata hushållen. Konceptet bygger på att effekten hos laddboxen anpassas adekvat, baserat på den tillgängliga kapaciteten. Detta innebär i sin tur att hushållens vitvaror, belysning och dylikt kommer fortsättningsvis att kunna nyttjas utan att hushållets fördelningscentral överbelastas.
 • Laddbox med statisk lastbalansering: När det kommer till den statiska lastbalansering tillämpas det hela vanligtvis hos de publika laddstationer vilka i sin tur ofta härleds till allmänna parkeringsutrymmen - inklusive tillhörande laddstolpar. Tekniken i fråga gör det möjligt för varje enskild laddstolpe att allokera en maximal effekt som inte kan överskridas.
 • Laddbox med manuell lastbalansering: Utvalda laddboxar har utrustats med en funktion som gör det möjligt för gemene man att konfigurera effekten på egen hand, något som ofta åstadkoms via en app. Det hela innebär i sin tur att man kan välja att öka effekten under natten, då användningen av el tenderar att vara lägst. Samtidigt kan man välja att sänka effekten under dagen då den övergripande elkonsumtionen tenderar att vara högst.

Vilken typ av lastbalansering man väljer i slutändan baseras främst på de behov man har. Generellt sett tenderar en dynamisk lastbalansering att fungera idealt för de flesta privatkonsumenter i och med att det hela regleras automatisk. Det hela innebär att man även slipper ödsla värdefull tid på att behöva övervaka det hela.

Hur mycket kostar lastbalansering för laddbox och elbil?

Kostnaden för lastbalansering återspeglas vanligtvis i form av en tilläggstjänst i samban med att man väljer att installera laddbox i garage, carport, uppfart etc. På en generell nivå bör man räkna med en kostnad som återges av en spann om 5 000 - 10 000 kr. Det hela varierar markant beroende på vem som utför installationen, region, de rådande förutsättningar, komplexitet m.fl. Dock kan man reducera kostnaden för lastbalanseringen av laddbox genom att tillämpa den subventionerade avdraget grön teknik. Det faktum att flera laddbox-modeller tillverkas med en funktion som möjliggör dynamisk lastbalansering innebär att man slipper behöva betala för ytterligare installationstjänster. Dock tenderar dessa laddboxar att var betydligt dyrare - något som i sin tur innebar att det hela i slutända mynnar ut i en symbolisk besparing.

Förfaringssättet i samband med installation av lastbalansering

Det vanligaste tillvägagångssättet när det kommer till att installationen av lastbalanserare återspeglas via en extra energimätare som i sin tur integrera i den aktuella fördelningscentralen. Vidare behöver laddboxen och fördelningscentralen kopplas ihop via en så kallad "Ethernet"-kabel för att kunna interagera adekvat med varandra. När det kommer till övriga delar återspeglas ovanstående helhetsbilden. För specifika fall kan installatören behöva tillämpa en extra kabel för att själva installationen av energimätare ska kunna realiseras.

Laddbox bäst i test

Om du för närvarande befinner dig på jakt efter den bästa laddboxen behöver du inte leta längre! Vi har investerat betydande resurser till att testa de främsta modellerna på marknaden som ett led i att kunna komma fram till den som vi anser utgör den ideala valet för privatkonsumenter!

Laddbox bäst i test

När det kommer till de laddboxar vilka återfinns på marknaden idag anser vi att Easee Home är den modell som återspeglas som "bäst i test laddbox". Vi grundar påståendet på framförallt det faktum att laddboxen erbjuder en imponerande effekt i form av 22 kilowatt (kW). Förutom den höga effekten tillhandahåller man även en egen app som gör det möjligt att fjärrstyra laddningen. Den element som dock präglar det hela återspeglas i form av den långa produktgarantin på 5 år!

Populära laddboxar

Genom att våga investera i en elbil kommer man att värna både om miljön och den privata ekonomin. För att kunna ladda elbilen adekvat rekommenderas privata konsumenter att fokusera på att låta installera en laddbox. Det hela erbjuder en betydligt snabbare, säkrare men framförallt billigare laddningsförfarande. Dock tenderar många av våra läsare att klia sig i huvudet när det kommer till typen av laddbox som anses vara den bästa - framförallt när det kommer till deras specifika behov. Som ett led i att bredda din förståelse för ämnet i fråga kommer vi härnäst att belysa de populäraste laddboxar vilka tillhandahålls på den svenska marknaden för närvarande!

Charge Amps - den ideala valet

Charge Amps Halo kännetecknas av en kompakt men förhållandevis kraftfull laddbox. Den har specifikt utvecklats för de svenska hushållen där varje enskild detalj utformats med eftertanke.  Enheten kopplas till en molnbaserad lösning, något som i sin tur säkerställer att laddboxen uppdateras kontinuerligt med den senaste mjukvaran. Charge Amps kan installeras både i form av 1-fas och 3-fas, något som i sin tur erbjuder en maximal effekt om 11 kW! 

 

Produktegenskaper:

Tillverkare:Charge Amps
Modellbeteckning:Halo
Max. effekt:11 kW
Reglerbar:Ja
Kontakt:Kabel
Faser:1-fas, 3-fas
Kabellängd:7,5 m
IP-klass:IP66
RFID-läsare:Ja
App:Ja
Uppkoppling:Wi-Fi
Vikt:4 kg

Zaptec - Det smarta valet

Zaptec Go är en annan laddbox som kan nyttjas för alla eldrivna bilar i och med att modellen har stöd för ladduttag av både typ-1 och typ-2. Det hela ackompanjeras av en Wi-Fi kompatibilitet - något som i sin tur säkerställer en optimal kapacitet i takt med att tillverkare väljer att applicera nya uppdateringar av mjukvaran. Självfallet har Zaptec Go stöd för både 1-fas och 3-fas vilket gör den kompatibel med de flesta svenska hushåll!

 

Produktegenskaper:

Tillverkare:Zaptec
Modellbeteckning:Go
Max. effekt:22 KW
Reglerbar:Ja
Kontakt:Uttag
Faser:1-fas, 3-fas
Kabellängd:7.5 m
IP-klass:IP54
RFID-läsare:Ja
App:Ja
Uppkoppling:Wi-Fi
Vikt:1.3 kg

Bidrag laddbox 

För att påskynda övergången från fossilbränsle till elbilar har den svenska staten utarbetat ett antal subventionerade bidrag vilka ämnar fungera som en morot till att locka fler invånare till att köra fossilfritt!

  • Samfällighetsbidrag: Om man för närvarande återfinns inom en samfällighet så som en bostadsrättsförening eller dylikt kan man välja att i samråd med andra ansöka om installationsbidrag upp till 50%. Vänligen notera att det hela avser ett belopp på maximalt 15 000 kr för varje laddstation - något som inkluderar både kostnaden för installationen och själva laddboxen.
  • Grön teknik: Den gröna avdraget innebär att man får dra av 50% av den totala kostnaden – något som både inkluderar installation och material. Vänligen notera att det hela avser ett årligt belopp upp till 50 000 kr. Själva installationen måste även utföras av en auktoriserad återförsäljare. Skattereduktionen kan endast åberopas av privatkunder vilka äger en bostadsrätt, villa eller ägarlägenhet.
 • Ladda hemma stöd: Som privatperson har man rätten att söka om ett så kallat "ladda hemma stöd". Det hela avser installationen av en laddbox upp till en skattereduktion på max 15 000 kr. Dock måste samma leverantör både sälja och installera laddboxen för att man ska kunna tillämpa det hela. I andra fall kommer man endast få göra avdrag upp till 30% för själva installationen.

Laddbox pris

I samband med att man bestämmer sig för att installera laddbox hemma behöver man ta hänsyn till en rad kostnader. Även om det hela kan komma att skilja sig åt beroende på fastigheten och utförande tenderar det hela att återspeglas i form av följande kostnader.

 1. Laddbox
 2. Elektriker
 3. Förberedelse
 4. Håltagning
 5. Markarbete
 6. Kabeldragning

Generellt sett tenderar kostnaden att dra iväg ju sämre förutsättningarna är. Ett konkret exempel är installationen av laddstolpar på asfalt och cement. Det hela kräver betydligt kraftfullare arbetsinsatser - något som härleds till förberedelse, borrning, dragning av kabel etc.

Kostnad för laddbox

När det kommer till utbudet av laddboxar har utbudet kommit att växa exponentiellt i takt med att elbilar stigit i popularitet. Den rådande prissegmentet återspeglas av en kostnad på 5 000 – 10 000 kr för budget modellerna. För de dyrare varianterna får man räkna med att lägga ut 10 000 kr och uppåt. Man bör dock säkerställa att alltid jämföra de olika modellerna innan man bestämmer sig!

Kostnaden för installation (inkl. material)

När det kommer till materialkostnaden för en laddbox återspeglas den största avgiften av jordfelsbrytaren (utöver laddboxen). Generellt sett behöver man ta ställning till två typer av jordfelsbrytare - A och B. A-varianten projiceras av en kostnad inom spannet 500 – 1 500 kr. För jordfelsbrytare av typen B bör man räkna med en kostnad på 1 500 – 3 000 kr. Vänligen notera att dyrare laddboxar produceras med en jordfelsbrytare, något som innebär att man slipper bemöda sig med huruvida man ska välja typ-A eller typ-B! Det kan även tillkomma kostnader för extra kablage, något som i sin tur kan resultera i en högre totalkostnad. Vänligen notera att kablage som återspeglas av en ampere högre än 16A tenderar vanligtvis att vara dyrare än andra konventionella val.

 Varför ska man Installera laddbox hemma?

I takt med att elbilar blir vanligare på marknaden ökar även behovet av att ha en laddbox för hemmabruk. Även om laddningen kan åstadkommas via ett traditionellt el-uttag kommer det hela ej i närheten av samma prestanda och kapacitet i jämförelse med en laddbox. Genom att använda sig av en laddbox har man möjligheten till att nyttja elbilens laddningskapacitet. På en generell nivå har man möjligheten att ladda fordonet upp till x10 gånger i jämförelse med ett vanligt eluttag!

Fördelar med att installera Laddbox hemma

I takt med att nyttjandet av elbilar breder ut sig har även efterfrågan på att skaffa en laddbox för hemmabruk ökat markant. Som ett led i att bredda din förståelse för ämnet i fråga ämnar vi härnäst redogöra för de primära skälen till varför just du ska välja att installera laddbox hemma!

Billigare laddning

På en generell nivå är det i genomsnitt 50% billigare att ladda fordonet hemma än via de allmänna laddstationerna vilka finns placerade på utvalda platser runt om i Sverige. Genom att låta installera en laddbox får du möjligheten till att ladda fordonet optimalt, samtidigt som du minskar behoven av att behöva nyttja de allmänna laddningsstationerna.

Undvik köandet

Genom att låta installera en laddbox i garage (eller dylikt) laddar man fordonet uppemot x10 snabbare i jämförelse med ett traditionellt vägguttag. Det hela innebär i sin tur att man får möjligheten till att uppnå en full laddningskapacitet utan att behöva köa via de allmänna laddstationerna.

Säkrare laddning

Ett traditionellt vägguttag är ej ämnad för att tillhandahålla den kapacitet som laddning av elbilar kräver. Detta medför i sin tur en onödig belastning på hushållets nät, något som i slutändan kan komma att äventyra säkerheten för alla inblandade. Genom att låta installera laddbox hemma kommer man att ladda bilen på ett smidigt, sömlös men framförallt säkert sätt!

Pålitligare laddning

Genom att låta montera en laddbox hemma minskar man indirekt risken för att objektets säkringar aktiveras i samband med att man laddar fordonet. Just därför ska man fokusera på att låta installera en laddbox med lastbalansering. Det hela kommer erbjuda en högre kontroll över den totala elförbrukningen i kombination med en optimerad laddning.

Laddkabel elbil

Valet av laddkabel för din nya elbil kan visa sig vara ytterst komplex, framförallt om du inte är nämnvärt insatt inom det hela. För att du ska undvika att ödsla din tid kommer vi nedan att redogöra för de viktigaste delar vilka du behöver ha kunskap om för att kunna fatta ett rättmätigt val när det kommer till valet av laddkabel för elbil.

 • Effekt: Generellt sett rekommenderas man att införskaffa en ny laddkabel man köper en helt ny elbil. Man behöver även samtidigt säkerställa att laddkabeln i fråga har producerats för att klara en betydligt högre effekt än elbilen i fråga. Det hela medför således att ju högre effekt man genererar, desto snabbare kommer man kunna ladda fordonet. Dock spelar även batteristorleken hos elbilen en avgörande roll när det kommer till huruvida laddkabeln kommer generera den optimala effekten.
 • Ampere: Den amperetal som återspeglas hos laddboxen ämnar projicera antalet ampere (A) som enheten i fråga har kapacitet att leverera. Vid valet av laddkabel måste man således ta ställning till den kapacitet som laddboxen projiceras av för att säkerställa en adekvat laddningsförfarande. De flesta hushåll inom riket har en kapacitet att hantera uppemot 25A - något som i sin tur kommer medföra en betydligt kortare laddningstid!
 • Spänning: Den spänning som en laddkabel återspeglas av mäts i form av volt (V). I samband med att strömmen överförs från laddningsenheten vidare till elbilen resulterar en högre spänning i att en högre mängd ström kan överföras. Den ingående spänningen för en laddkabel projiceras ofta i form av en spann om 220 - 250 volt (V). Det finns även en rad laddningskablar vilka klarar av en spänning av 400 volt (V).
 • Växel- eller likström: För den kluvne innebär växelström att den ström som projiceras varierar i riktning och intervall medan likström ämnar definieras den ström som alltid färdas i ett jämnt flöde utan att byta riktning. Laddkablar har således designats med en funktionalitet som omvandlar växelström vidare till likström. Det sistnämnda möjliggör laddning under en lika lång tid som erbjuds via de publika laddstationerna.
 • Faser: Den antal faser som laddkabeln återspeglas av avgör hur snabbt elbilen laddas. På en generell plan innebär att ju fler faser som laddkabeln kan hantera – desto snabbare kan man ladda fordonet. Utan att bli alltför tekniska räcker det att ha kännedom om att det existerar två faser - nämligen typ-1 och typ-3. För typ-3 laddar man elbilen x3 snabbare i jämförelse med typ-1.
 • Läge: När det kommer till laddningsstandard härleds det hela av fyra olika lägen (1-4). Det som är viktigt att ha kännedom om är att ju högre läge laddningskabeln återspeglas av desto snabbare kommer laddningen att kunna genomföras. För privatpersoner kommer man att förhålla sig till typerna 1-3 i och med att typ-4 laddkabel återfinns vanligtvis hos kommersiella laddningsstationer.
 • Längd: Längden på laddkabeln avgörs främst av var laddboxen finns placerad. Om man har laddboxen i garaget bör en kabel på runt 7,5 m vara mer än tillräckligt för att uppfylla behoven. Har man dock laddboxen utplacerad på en annan sida av bostadsobjektet bör man fokusera på en betydligt längre laddkabel.
 • CE-märkning: Det faktum att laddningen av ett elfordon kan komma att resultera i en rad risker är det av stor vikt att den laddkabel man väljer i slutändan projiceras av en CE-märkning. När det kommer till CE avser det hela en EU-standard som garanterar att produkten är säker att använda utan att man riskera skador på varken individ eller omkringliggande objekt!
 • Kapsling: Den kapsling som laddkabeln projiceras av är ytterst viktigt – framförallt om det hela förräntas nyttjas utomhus. Kapslingen av abbreviationen IP, följt av två siffror. Den första siffran avser skyddet mot partiklar (0-6) medan den andra avser skydd mot vatten och fukt (0-9).  Är klassningen av stor vikt bör man sikta in sig på ledningskablar med IP66.

Vanliga frågor om Laddbox

När det kommer till valet av laddbox bör man fokusera på att välja en modell som lämpar sig med den huvudsäkring som projiceras via objektet i fråga där laddboxen förväntas installeras. Vår rekommendation är att välja en laddbox med en maximal laddningseffekt. Det hela kommer b.la gardera dig mot att slippa behöva byta ut din nuvarande laddbox om du skulle uppgradera ditt nuvarande elfordon mot en modell med en betydligt högre kapacitet senare i framtiden!

Förutom att erbjuda en snabbare och smidigare laddning är en laddbox betydligt säkrare att nyttja i samband med laddning av fordonet. Det hela grundar sig på det faktum att laddning via traditionella vägguttag kan komma att leda till överhettning – något som i värsta fall kan projicera livshotande tillstånd. En laddbox har utrustats med en rad säkerhetsfunktioner – något som i sin tur innebär att vid minsta lilla avvikelse kommer strömmen att brytas!

Genom att välja en laddbox med lastbalansering kommer resten av hushållet att fungera optimalt utan att man ständigt behöver förhålla sig till när elbilen ska laddas. Det hela projiceras i form av att laddboxen anpassar strömförbrukningen till den totala elförbrukningen. Många av de svenska hushållen har kapacitet att klara belastningar på upp till 25 ampere. Om hushållens användning ökar till 13 A kommer laddboxen att balansera effekt till 12 A för att undvika överbelastning på fördelningscentraler – trots att 16 A krävs för optimal laddning av elbilar.

På den rådande marknaden projiceras försäljningen av laddboxar via 1-fas och 3-fas. När det kommer till 1-fas erbjuder det hela en laddningseffekt upp till 3,7 kilowatt (kW), respektive 7,4 kilowatt (kW). För 3-fas får man tillgång till en x3 högre effekt i form av 11 kilowatt (kW) respektive 22 kilowatt (kW). Med andre ord styla defekten hur snabbt elbilen laddas. Kom ihåg dock att utvalda elbilsmodeller inte har kapacitet att klara en kapacitet högre än 3,7 kilowatt (kW).

Som privatperson har du möjligheten till att utnyttja rot avdrag vilka relateras till material och arbetskostnad med upp till 50%. Det hela är en statligt subventionerad bidrag som ämnar uppmuntra privata hushåll att övergå till eldrift. Vänligen uppmärksamma dock att avdrag har ett maximalt tak om 50 000 kr. För att använda det hela behöver man dock uppmärksamma den aktör som förväntas slutföra själva installationen av laddboxen.