Laddbox bäst i test

I samband med att man införskaffar ett elfordon som man ämnar ladda hemma på en regelbunden basis är det ytterst lämpligt att låta installera en laddbox. När det kommer till kritan anses "hemma-laddningen" som den billigaste alternativet i över lag.

Man kommer dock ganska snart att uppleva förvirring i och med det stora antalet laddbox-modeller vilka erbjuds på marknaden. Som ett led i att hjälpa dig på traven kommer vi i denna box att recensera de bästa laddboxar vilka kan införskaffas av gemene man.

Vi vill även uppmärksamma dig på det faktum att vi håller oss a la jour med alla de förändringar vilka återspeglas på marknaden, något som innebär att denna guide kommer uppdateras kontinuerligt i takt med att andra modeller dyker upp!

Kriterier vid valet av den bästa laddboxen

För att vi ska kunna komma fram till vilken laddbox som för närvarande återspeglas som den mest adekvata har vi använt oss av ett antal kriterier. Härnäst kommer vi att projicera de kriterier vilka vi använt oss av för att rangordna de laddboxar vilka återspeglas senare i denna guide.

 • Garanti: Längden på den garanti som återspeglas för produkten i fråga tenderar i många fall att vittna om kvalitén. Generellt sett återspeglas en laddbox med en garanti om 5 år av en betydligt högre kvalité i jämförelse med en laddbox som endast återspeglas av en garanti om 1 år.

 • Funktioner: En laddbox behöver återspeglas av en adekvat funktionalitet. Det hela är dock en subjektiv aspekt eftersom kravet på funktionalitet skiljer sig åt beroende på aktören i fråga. Rent konkret har en person med ett stort teknikintresse ett behov av fler funktioner än någon som endast vill plugga in sin laddkabel.

 • Design: Beroende på hur laddboxen placeras kan designen komma att utgöra ett viktigt element vid valet av modell. Vi har dock valt på att fokusera på de modeller vilka återspeglar av en stilren design i kombination med en hög nivå av funktionalitet.

 • Kompatibilitet: En laddbox bör kunna integreras sömlöst i den rådande infrastrukturen för att spara in pengar. På en generell plan stiger kostnader i takt med ju fler "extra" implementeringar som man behöver tillämpa. Vi har således valt att inkludera endast de laddboxar vilka lämpar sig för de flesta hushåll vilka återfinns inom riket.

 • Användbarhet: För att en laddbox ska kunna nyttjas av en bred publik behöver den återspeglas av en hög användbarhet. Vi har därför valt att inkludera endast de modeller vilka vi anser projicerar en hög nivå av användbarhet och lämpar sig således för en bred publik.

Ovanstående punkter utgör helhetsbilden av vår bedömning. Dock kan vi komma att tillämpa en rad andra kriterier vilka nödvändigtvis ej fäller avgörandet men som vi anser kan främja en mer adekvat val.

Charge Amps Halo – Den ideala valet för minimalisten

Charge Amps Halo är en okonventionell laddbox som utvecklats och tagits fram med minimalisten i fokus. Det hela innebär att laddboxen återspeglas av en kompakthet av sällan skådat slag!

Man ska dock ej låta sig luras av den kompakta utformningen eftersom det på insidan av skalet döljer sig en ytterst kraftfull laddbox som enligt tillverkarna klarar de flesta utmaningar som den ställ inför!

Laddboxen har specifikt tagits fram för svenska hushåll, samtidigt som varje enskild detalj omgärdas av största möjliga eftertanke. Själva enheten projiceras av en så kallad "molnbaserad lösning".

Det sistnämnda säkerställer b.la att Charge Amps Halo kontinuerligt uppdateras med den enstaka mjukvaran, något som i sin tur säkerställer den högsta möjliga effekt i kombination med en hög realitet.

Det ska även understrykas att Charge Amps Halo kan med behändighet installerade på både 1-fas och 3-fas, något som i slutändan erbjuder möjligheten till att genererar en maximal effekt i form av 11kW!

Egenskaper:

 

Tillverkare:

Charge Amps

Modell:

Halo

Maximal effekt:

11 kW

Reglerbar:

Ja

Kontakt:

Kabel

Fas:

1-fas, 3-fas

Kabellängd:

7,5 m

IP-klassning:

IP66

RFID-läsare:

Ja

App:

Ja

Uppkoppling:

Wi-Fi

Vikt:

4 kg

Easee laddbox - En av de mer kompakta modellerna

När det kommer till Easee anses den i allmänhet vara en av de mest kompakta laddboxar som finns att tillgå på marknaden för närvarande. Det hela har en totalvikt på endast 1,5 kg, något som gäller som en av de lättaste.

En annan stor fördel med Easee laddbox är att den designats för att vara kompatibel med alla elfordon vilka återspeglas på marknaden för närvarande. Det sistnämnda ska tilläggas omfattar laddhybrider.

Som ett led i att kunna anpassas till den estetik som fastigheten i fråga återspeglas av erbjuder tillverkaren av Easee laddbox en adekvat möjlighet till att matcha det hela via fem utvalda färgval.

Egenskaper:

 

Tillverkare:

Easee

Modell:

Home

Maximal effekt:

22 KW

Reglerbar:

Ja

Kontakt:

Uttag

Fas:

1-fas, 3-fas

Kabellängd:

5 m

IP-klassning:

IP54

RFID-läsare:

Ja

App:

Ja

Uppkoppling:

Wi-Fi

Vikt:

1,5 kg

 

Zaptec Go - Den ideala valet för de smarta

Zaptec Go lämpar sig som en laddbox som har kompabiliteten att användas med alla eldrivna fordon. Det hela möjliggörs av att uttaget har stöd för både typ-1 och typ-2 laddning. I och med att alla elfordon återspeglas av antingen typ-1 eller typ-2 säkerställer det hela bakåtkompabilitet.

Denna modell har även utrustats med möjligheten till att koppla upp sig mot fastighetens WiFi, något som erbjuder möjligheten till att enklare uppdatera mjukvaran i samband med att nya versioner släpps.

Självklart har Zaptec Go även stöd för både 1-fas och 3-fast, något som i sin tur gör den kompatibel med de flesta hushåll vilka återspeglas inom rikets gränser.

Egenskaper:

Tillverkare:

Zaptec

Modell:

Go

Maximal effekt:

22 KW

Reglerbar:

Ja

Kontakt:

Uttag

Fas:

1-fas, 3-fas

Kabellängd:

7,5 m

IP-klassning:

IP54

RFID-läsare:

Ja

App:

Ja

Uppkoppling:

Wi-Fi

Vikt:

1,3 kg

 

Hur går man tillväga för att välja den ideala laddboxen?

När det kommer till att välja den mest ideala laddboxen för ditt eget elfordon är det viktigt att beskåda ett antal element vilka gör det enklare att välja den mest adekvata modellen. Just därför har vi tagit fram en list på de viktigaste element som man behöver reflektera över när det kommer till valet av laddbox:

 • Effekt: De laddboxar vilka återspeglas på marknaden projiceras i form av en effekt som återspeglas i form av kW (kilowatt). Den effekt som man ska välja för sin laddbox baseras främst på den kapacitet som ditt elfordon klarar och huvudsäkring återspeglas av. De flesta svenska hushåll återspeglas av mellan 20A - 25A. Det hela innebär att en laddbox i form av 3.7 kW använder 16A, något som gör den ideal för de flesta hushåll.

 • Uttag: Om man endast har ett elfordon till sitt förfogande klarar man sig förmodligen med ett uttag. Har man dock flera elbilar i sitt ägo kan man behöva ha en laddbox som återspeglas av minst två uttag. Genom att investera i en sådan kan man ladda båda fordonen på en och samma gång, något som kommer spara in avsevärt med tid!

 • Lastbalanserare: En laddbox som utrustats med en lastbalanserare utgör en viktig åtgärd när det kommer till att skydda resten av hushållets apparater mot överbelastningar. Har man för närvarande flera apparater vilka kräver en betydande allokering av el kommer lastbalanserare att "balansera" elförbrukningen mellan laddboxen och huvudsäkringen.

 • Design: En laddbox kommer i en rad skepnader. Här hittar man kompakta alternativ i kombination med större och betydligt mer robusta alternativ. Där utvalda modeller fokusera mer på funktionalitet tenderar andra att ägna betydligt mindre eftertanke åt det hela.

 • Funktioner: Det funktionsmässiga är något som en laddbox står och faller med. Dock kan det hela komma att få en motsatt effekt, framför allt om det handlar om individer vilka har en mindre förkärlek till den tekniska aspekten. Det hela kan återspeglas i form av WiFi-uppkoppling, fjärråtkomst via en extern portal, RFID-tagg, app m.fl.

Vänligen notera att vi har valt att utesluta priset från ovanstående punkter eftersom det hela skiljer sig markant beroende på leverantören i fråga.

Vanliga för- och nackdelar med laddboxar

För att vi ska kunna förbli helt objektiva inom ämnet ämnar vi härnäst belysa de vanligaste för- och nackdelar när det kommer till en laddbox. 

Fördelar

 • Man får möjligheten att ladda sitt elfordon snabbt utan att behöva passa tider.
   
 • Undvik att överbelasta hushållets elnätet, något som i värsta fall kan leda till livshotande tillstånd.

 • En laddbox är betydligt mer säkrare än att förlita sig på att ladda via traditionella uttag.

 • Laddning av elbilen via en laddbox är betydligt mer enklare att kontrollera.

 • En laddbox kan förlänga livslängden hos ditt nuvarande bilbatteri avsevärt.

 • Laddboxar med en hög kapacitet tenderar att höja värdet hos fastigheten i fråga.

Nackdelar

 • Beroende på vilken abonnemang man har kan laddningen resulterar i höga elkostnader.
   
 • Det krävs en förhållandevis stor investering, särskilt när det kommer till dyrare laddboxar.

 • Kostnaden för laddbox kan komma att stiga avsevärt om installatören måste tillämpa ytterligare förfaranden.

 • En lastbalanserare kan komma att krävas, något som ökar kostnaden ytterligare för installationen.

I samband med köpet av en laddbox i kombination med installation hos samma återförsäljare berättigas man även att nyttja den så kallade "gröna avdraget". Det hela innebär att man har rätt att begära avdrag för både laddbox och installation med en kostnad upp till 50 000 kr per person!

Uppmärksamma att själva avdraget kommer återspeglas på den faktura som installatören skickar ut i samband med slutfört arbete. Man slipper således behöva bemöda sig med att ansöka o m det hela retroaktivt!

Vanliga frågor

Härnäst fokuserar vi på att besvara de vanligaste frågorna som våra läsare tenderar att ha när det kommer till valet av laddbox.

 

Vilken laddbox bör man välja egentligen?

När det kommer till valet av laddbox ska man först och främst fokusera på att välja en modell som lämpar sig med fastighetens huvudsäkring. Det hela ska även vara kompatibel med den elfordon man ämnar ladda. Det hela säkerställer att man slipper behöva byta ut sin laddbox vid köp av ett nytt elfordon senare i framtiden.

 

Bör man fokusera på en laddbox med/utan lastbalanserare?

När det kommer till en lastbalanserare bör man sikta på att införskaffa en laddbox som återspeglar det hela som en del av standardutrustningen. Det hela återspeglas av en rad fördelar, där man b.la slipper överbelasta elnätet i fastigheten. Det hela säkrar även laddningen av elbilen i framtiden, något som b.la gör det möjligt att öka effekten vid behov.

 

Är en dyrare laddbox alltid den bästa?

Dyrare laddboxar behöver ej nödvändigtvis vara den bästa. Man bör alltid ta del av opartiska recensioner och läsa vad andra användare tycker och tänker gällande det hela innan man bestämmer sig för en specifik modell. Dock tenderar de dyrare modellerna att återspeglas av betydligt mer funktioner än de billigare varianterna.

 

Kan man installera en laddbox på egen hand?

Enligt lagen får man ej installera en laddbox på egen hand om man saknar rätt certifikat och utbildning. I och med att en laddbox förväntas kopplas direkt till elcentralen innebär det hela kontakt med högspänning, något som i sin tur kräver en adekvat elektriker för att det hela ska kunna utföras fackmannamässigt.

 

Går det att installera en laddbox hos alla fastigheter?

En laddbox kan antingen placeras på fastighetens vägg, men kan även appliceras på ett stativ, alternativt fundament - oberoende om det handlar om inne- eller utemiljö. Vänligen uppmärksamma även det faktum att de flesta laddboxar återspeglas av en klassning i form av IP44 och/eller IK08. Innan man beställer hem en laddbox rekommenderar vi att man alltid läser på om modellen i fråga för att säkerställa att man får hem den produkt man förväntar sig.

 

Hur många elfordon kan man ladda på en och samma gång?

Via en "vanlig" laddbox har man möjligheten att endast ladda ett fordon åt gången. Har man dock behöver ladda två eller fler elfordon bör man fokusera på att investera i en laddbox som återspeglas av två uttag. Det hela möjliggör att fordonen kan laddas på en och samma gång, något som både är praktiskt men sparar även en del tid.

Kundvagn
På evfactory.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse och ge dig ytterligare funktionalitet.
Börja skriva för att se produkter du letar efter.
Butik
0 artiklar Varukorg

Enkelt & smidigt

EV:Factorys
Allt-i-ett-lösning

Alla laddpaket innehåller allt som behövs 
för en komplett laddlösning (inkl. installation).

Under respektive produkt kan du se exakt vad som ingår i paketet. För att se våra olika paketlösningar klicka på butiken nedan.

Enkelt & smidigt

EV:Factorys
Allt-i-ett-lösningen

Alla laddpaket innehåller allt som behövs för en komplett laddlösning.