Köpvillkor

Följande köpvillkor för privatpersoner gäller från och med 2023-01-23.

Evfactory.se

Evfactory drivs av Evfactory Sweden AB som har sitt säte i Malmö med postadress Sallerupsvägen 92 212 28 Malmö. Önskar du att komma i kontakt med oss, skicka ett mail till kontakt@evfactory.se.

Kontaktuppgifter:

  • Evfactory Sweden AB
  • Organisationsnummer: 559405-8751
  • kontakt@evfactory.se

Allmänt

För att handla på Evfactory.se måste du ha fyllt 18 år.

Som konsument på Evfactory.se gäller dessa villkor. Om inköpet görs av ett företag, gäller istället eventuella annorlunda överenskomna köpvillkor eller svensk köplag (1990:931).

Om krav på skriftlig dokumentation ställs enligt dessa köpvillkor, kan detta uppfyllas via elektroniska medel som e-post, SMS, brev eller motsvarande.

Beställning

Som kund är det obligatoriskt att godkänna villkoren för att kunna göra en order på evfactory.se. Individer under 18 års ålder har inte rätt att beställa varor från oss utan tillstånd från en vårdnadshavare. Efter avslutad order, kommer en orderbekräftelse att skickas till din e-postadress. Bekräftelsen innehåller all information om produkterna, priser, fakturerings- och leveransadresser. Om något inte stämmer enligt orderbekräftelsen, vänligen kontakta oss omgående via e-post på kontakt@evfactory.se.

Leveranstid

Vid hemleverans måste du säkerställa att du själv tar hand om produkterna inne i ditt hem och närvarar vid leverans. Vi förbehåller oss rätten att kräva legitimation före överlämnande av varorna.

Våra hemleveranser görs endast till adresser som vi kan nå med våra fordon på farbara vägar.

I händelse av förseningar i produktleveransen, kommer vi att informera dig så fort vi har den relevanta informationen, inklusive eventuella nya leveransdatum eller om produkten är slutsåld.

Det är möjligt att du kommer att få produkterna i separata försändelser vid beställning av flera produkter.

När du har fått produkterna och de är i ditt besittning, bär du ansvaret för produkternas säkerhet.

Om förseningar i leveransen skulle uppstå kan du kontakta oss på e-postadress: kontakt@evfactory.se.

För mer information om dina rättigheter och skyldigheter vid köp, vänligen besök www.hallakonsument.se.

Priser

Priserna i butiken är angivna i svenska kronor (SEK) och inkluderar 25% moms. Vi förbehåller oss rätten att justera priserna på grund av förändringar från leverantören, tryckfel i prislistan och fel i prisinformation. Observera att det kan förekomma fel i information om lagerstatus och priser för varor. Om en vara inte är tillgänglig på grund av utgång eller annan anledning har Evfactory Sweden AB rätten att annullera köpeavtalet med kunden.

Betalning

Alla kunder har möjlighet att använda följande betalsätt vid köp: Swish, betalning med VISA, MasterCard, Maestro, eller Eurocard via kortbetalning, Klarna faktura eller delbetalning, samt direktbetalning från bankkonto. Om du har en billeasing, så har du möjlighet att köpa varor från Evfactory Sweden AB, som då fakturerar din leasingfirma.

För att handla med Klarna faktura, måste kunden vara över 18 år och inte ha några obetalda räkningar eller betalningsanmärkningar från Klarna.

Vid godkänd kortbetalning kommer beloppet att reserveras omedelbart, och en orderbekräftelse skickas till den angivna e-postadressen. I händelse av retur, så kommer pengarna att återbetalas till samma kort som betalningen genomfördes med. Om kortbetalningen inte blir godkänd, så kommer beställningen att annulleras. Vid eventuella frågor, vänligen kontakta din bank eller kortutgivare.

Grön Teknik – Skattereduktion 

Skattereduktion gäller enligt det som ställs i regler för Grön Teknik som du kan finna på Skatteverkets hemsida. Var noga med att läsa igenom kraven och kontrollera att du faktiskt omfattas av denna reducering innan du gör en beställning. Vi reserverar oss rätten att debitera det återstående beloppet som motsvarar den skattereduktion som ej beviljats av Skatteverket. Betalningsfrister är satta till 10 dagar.

Installation

Vi samarbetar endast med certifierade Elinstallationsföretag vilket betyder att vi arbetar med externa tekniker som är anställda hos företag med auktorisering från Elsäkerhetsverket och följer deras kontrollprogram. De uppfyller Elsäkerhetslagen 2016:732 och är befästa att leda elsäkerhet för sina egna arbeten samt har den nödvändiga kunskapen. Se Elsäkerhetsverkets föreskrifter ELSÄK-FS 2006:1 och i vissa fall svenska standard SS-EN 50110-1. Kunden har möjlighet att verifiera detta på www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner.

Vid leverans av installationsarbetet så levererar vi enligt orderbekräftelsen som du fick vid beställningen. Standardinstallationen är med 16 A kablage och säkringar. Man kan välja att installera på grövre kablage och säkringar som klarar upp till 32 A (22 kW). Extra arbeten utförs enligt vår prislista för installationsarbeten (se bilaga 1 längst ner på sidan).

Ej uthämtade paket

Paketen levereras till valt uthmtningsställe där de ligger kvar och väntar på att du ska hämta ut det. Du har vanligtvis 14 dagar på dig innan det går i retur till oss men kan variera beroende på vald leverantör. 

Vid en retur som sker efter den angivna tidsgränsen kommer kunden att belastas med en kostnad på 250 SEK som täcker Evfactory Sweden AB administrativa utgifter, frakt, returfrakt samt hantering. Varor som inte hämtats ut från leveransstället faller inte under ångerrätten.

Ångerrätt, retur och byte

Som konsument har du alltid 14 dagars ångerrätt enligt distans- och hemförsäljningslagen. För att du som kund ska känna dig helt trygg med köpet erbjuder vi 30 dagars ångerrätt.

Du måste meddela att du ångrar dig. Det gör du genom vårt retur- och reklamationsformulär.

För möjlighet till full återbetalning krävs att:

  • Din vara är oanvänd, 
  • Inte är skadad (utan repor eller andra skador på produkten), 
  • Att varan skickas tillbaka i oskadad originalförpackning 
  • Att varan har kvar samtliga etiketter, skyddsplaster och medföljande manualer

Kunden är skyldig att ersätta Evfactory Sweden AB i de fall en värdeminskning måste göras på varan på grund av att kunden har hanterat varan i större omfattning än nödvändigt. Vid sådan värdeminskning har Evfactory Sweden AB rätt att dra av beloppet vid återbetalning till kunden.

Du står själv för returfrakt, enklast använder du vår returfraktsedel. Vi förbehåller oss rätten att ta ut en skälig avgift för returfrakt och handläggning, tas ut från det återbetalade beloppet. Varan får inte skadas och det är du som är skyldig att hantera samt packa varan för att undvika skada på varan under transport. Din återbetalning sker vanligtvis inom loppet av 14 dagar från att vi fått din beställninge i retur från dig. Vid flera olika ordrar måste du packa alla artiklar som tillhör samma order i paket var för sig samt använda de anvisade fraktsedlarna.

Retur vid företagsbeställning (gäller ej privatkunder)

Endast sådana returer, vartill säljaren varit vållande, godkännes utan extra kostnad för köparen. Vid övriga av säljaren godkända returer krediteras köparen fakturabeloppet med ett avdrag som för lager- varor normalt är 20 %. Vid returer skall köparen lämna uppgift om nummer och datum på säljarens faktura eller följesedel. Säljaren skall utställa retursedel för mottagen eller avhämtad vara.

Ångerrätten gäller inte vid

Ångerätten gäller inte på de produkter som av hygienskäl eller hälsoskäl plomberats (förseglats) och där denna plombering brutits av dig. De produkter som är specialtillverkade, det vill säga skräddarsytts så de har en personlig prägel gäller inte ångerrätten på.

De tjänster som fullgjorts där du samtyckt att ingen ångerätt gäller omfattas inte av ångerrätten.

Konsumenter har alltid rätten att ångra ett köp inom 14 dagar enligt distans- och hemförsäljningslagen. För att ångra ett köp, måste du fylla i vårt retur- och reklamationsformulär eller kontakta oss direkt.

För att få tillbaka hela köpesumman, måste produkten vara oanvänd, inte ha några skador, skickas tillbaka i originalförpackningen med alla etiketter, skyddsplaster och manualer intakta. Om kunden har hanterat produkten på ett sätt som leder till en värdeminskning, måste kunden ersätta Evfactory Sweden AB och beloppet kommer att dras från det totala beloppet som ska betalas tillbaka.

Returfrakten måste betalas av kunden, men vi erbjuder en returfraktsedel för enkelhetens skull. En avgift på 50 kr för returfrakt och hantering kommer att dras från det totala beloppet som betalas tillbaka. Kunden måste se till att produkten är väl packad för att förhindra skador under transporten. Återbetalning sker inom 14 dagar från det att vi mottagit returen. Om du har flera ordrar måste du packa varje order separat och använda rätt fraktsedlar.

För företagsköp (gäller inte privatkunder), accepteras endast returer där säljaren är ansvarig, utan extra kostnad för köparen. För andra godkända returer kommer köparen att få ett kreditbelopp som normalt är 20% av fakturabeloppet. Köparen måste ange nummer och datum på säljarens faktura eller fraktsedel vid retur. Säljaren måste utfärda en retursedel för mottagen vara.

Ångerrätten gäller inte för produkter som på grund av hälso- eller hygienskäl är förseglade (plomberade) och där förseglingen har brutits av dig, ljud- eller bildupptagning med förseglad förpackning som har brutits, specialtillverkade produkter som är skräddarsydda särskilt för dig eller har en tydlig personlig prägel, tjänster som har utförts och där du har samtyckt till att tjänsten påbörjas utan ångerätt. 

Byte

Se Ångerrätten ovan. Lägg sedan ytterligare en beställning på den produkt du önskar byta till.

Reklamation och klagomål

Vi förpliktar oss enligt gällande konsumentskyddslagstiftning att gratis åtgärda eventuella skador eller fel på produkten vid mottagande. Innan du returnerar en defekt vara, måste du alltid kontakta oss för godkännande. Var snäll och kontakta oss omedelbart när du har upptäckt felet.

Det är viktigt att granska produkterna omgående efter att du har mottagit leveransen för att säkerställa att allt stämmer överens med orderbekräftelsen och att produkterna inte har några skador eller fel. Om du upptäcker några avvikelser eller problem, har du rätt att anmäla det till oss inom en rimlig tidsram efter upptäckten. Du kan också ha rätt till att få felet åtgärdat, att få en ny leverans, ett prisavdrag, ersättning eller att helt annullera köpet. Vi rekommenderar att du gör en skriftlig anmälan till oss för bevissäkerhet. Du har minst två månaders reklamationstid, men rätten att reklamera gäller i tre år från mottagandet av produkten, om inte annat anges i en garanti eller liknande utfästelse.

Hur gör du vid en eventuell reklamation?

Eventuella defekter och brister ska alltid rapporteras till oss genom att fylla i vårt formulär för retur och reklamation. Du behöver lämna de efterfrågade uppgifterna i formuläret, samt bifoga bilder eller en video (kan filmas med en mobiltelefon) som visar när problemet uppstod och vad som hände. Var noga med att inkludera hela produkten och kopplingen i videon. Om vi inte lyckas åtgärda felet eller leverera en motsvarande produkt, så kommer vi att återbetala det fulla beloppet för den defekta produkten enligt gällande konsumentskyddslagar. Vi står för din returfrakt vid godkända reklamationer.

Vi förbehåller oss rätten att avvisa en reklamation om det visar sig att varan inte har några defekter i enlighet med gällande konsumentskyddslagar. Vid behandling av reklamationer följer vi riktlinjerna från Allmänna Reklamationsnämnden, se arn.se.

Ansvarsbegränsning 

Vi tar inte ansvar för följdskador som kan uppstå på grund av våra produkter. Vi är inte ansvariga för förseningar eller fel orsakade av omständigheter utanför vår kontroll (Force Majeure), exempelvis förseningar från transportföretag, arbetskonflikter, brand, krig, myndighetsbeslut eller minskade eller uteblivna leveranser från våra leverantörer. Vi tar inte heller ansvar för eventuella ändringar i produkter och produktfunktioner som kan vara en följd av beslut från leverantörer eller andra faktorer som ligger utanför vår kontroll.

Bedrägeri

Evfactory Sweden AB reserverar sig rätten att annullera en order vid misstanke om bedrägeri.

Information om produkterna

Vi förbehåller oss rätten att ändra informationen på denna webbplats, inklusive eventuella tryckfel och att produkterna säljer slut. Vi kan inte garantera att bilderna exakt återger produkternas utseende på grund av möjliga skillnader i färg, beroende på skärmkvalitet, fotokvalitet och upplösning. Vi strävar alltid efter att presentera produkterna så noga och korrekt som möjligt. 

Bilaga 1: Tilläggstjänster installation

Tillkommande km5,70 kr per kilometer
Bomkörning, bokat besök där kund inte är på plats och inte har avbokat. Samt om installationen inte kan genomföras.1 800 kr + ev. kilometeravgift
Uppsäkring vid separat besök inkl. för- och färdiganmälan till elnätsägare.3 200 kr + ev. kilometeravgift
Byte av huvudsäkring i samband med installationen. (Inkluderar säkringar samt anmälan till elnätsbolaget. Observera att en uppsäkring medför förhöjd kostnad för elnätsabonnemang.)1 450 kr
Extra inspektion. (Inspektion på plats för att rådge kund inför installation)2 200 kr + ev. kilometeravgift
Timdebitering av specialist, vid service/åtgärd på laddstation inkl. restid.975 kr per påbörjad timme
Timdebitering av tekniker, vid fel orsakade av kund eller av kund anlitad installatör inkl. restid.975 kr per påbörjad timme
Extra kabel och klamring av kabel för 2,5mm2 kabel, utöver inkluderande 10 meter.255 kr per meter
Extra kabel och klamring av kabel för 6mm2 kabel, utöver inkluderande 10 meter.370 kr per meter
Extra nätverkskabel och klamring av kabel, utöver inkluderande 10 meter.105 kr per meter
Extra håltagning i trä/gips/lättbetong/leca/betong/tegel, max 20cm.500 per hål
Markförläggning av kabel i befintligt rör, (2,5mm2). (Förutsätter att kunden innan installationen har grävt ett 50 cm djupt dike, samt lagt tomrör 50/42 mm med dragtråd.)75 kr per meter
Montering av kabelskydd på vägg.255 kr per meter
Montering av personskyddsautomat eller energimätare i separat enhet, inomhus. Enradig kapsling.850 kr
Montering av personskyddsautomat och energimätare i separat enhet, inomhus. Dubbelradig kapsling.1 500 kr
Montering av personskyddsautomat eller energimätare i separat enhet, utomhus. Enradig kapsling.2 150 kr
Montering av personskyddsautomat eller energimätare i separat enhet, utomhus. Dubbelradig kapsling.2 450 kr
Eftermontering av lastbalansering till befintlig laddbox.3 200 kr
Tillkommande timkostnad (väntetid/extra arbete). Faktureras per påbörjad timme.975 kr per timme
Kundvagn
På evfactory.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse och ge dig ytterligare funktionalitet.
Börja skriva för att se produkter du letar efter.
Butik
0 artiklar Varukorg

Enkelt & smidigt

EV:Factorys
Allt-i-ett-lösning

Alla laddpaket innehåller allt som behövs 
för en komplett laddlösning (inkl. installation).

Under respektive produkt kan du se exakt vad som ingår i paketet. För att se våra olika paketlösningar klicka på butiken nedan.

Enkelt & smidigt

EV:Factorys
Allt-i-ett-lösningen

Alla laddpaket innehåller allt som behövs för en komplett laddlösning.